Aleksander Bogusławski

Człowiek pracowity, krystaliczny patriota, świetny przykład chłopskiego syna, który osiągnął wiele.

To właśnie Aleksander Bogusławski.

Aleksander Bogusławski był działaczem i politykiem ruchu ludowego, żyjącym w trzech różnych epokach. Działalność społeczno-polityczną rozpoczął jeszcze w okresie zaborów, a jego ostatnie lata aktywności przypadły na okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Poświęcił je pisaniu wspomnień i współpracy z Zakładem Historii Ruchu Ludowego
w Warszawie.

Był postacią wyróżniającą się na wielu płaszczyznach działalności: wybitnym publicystą, członkiem władz naczelnych stronnictw ludowych, działaczem samorządowym, posłem trzech kolejnych kadencji sejmu Rzeczypospolitej okresu międzywojennego, a po zakończeniu drugiej wojny światowej – posłem do Krajowej Rady Narodowej, członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.